Our House is bedoeld voor een 14-tal jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. De focus bij Our House ligt op het individu. Daarom zoeken wij naar bewoners met verschillende beperkingen en hulpbehoeften, anders is de kans groot dat de voorziening toch weer een groepsbenadering krijgt.

 

Harmonie

Met verschillende individuen die in harmonie met elkaar kunnen samenleven, krijgt Our House een heel eigen dynamiek.

Verschillen

Door de verschillen kunnen de bewoners elkaar juist aanvullen. Daarom stellen we deze groep heel zorgvuldig samen.

Basisbehoeften

Al is iedereen verschillend, in principe heeft ieder mens dezelfde wensen en behoeften: liefde, aandacht, en veiligheid.

Verzorging

Een vast team van medewerkers zal de bewoners ondersteunen. Deze zorg wordt ingekocht bij Ipse de Bruggen.

Wat verwachten we…

Ouders spelen een actieve rol in Our House: in de zin van overleggen en vergaderen, evalueren van de gang van zaken en het aanpassen van de huisregels daar waar nodig.

Maar ook wat betreft hand- en span diensten, zoals incidenteel vervoer en klussen in en om het huis. En dat alles natuurlijk zoveel mogelijk in overleg met de bewoners.

…van de ouders?

Samen met zorgleverancier en bewoners de huisregels opstellen

100%

Verantwoordelijk zijn voor de financiële afhandeling van zorg- en woonkosten

90%

Meebeslissen bij het in dienst nemen van nieuw personeel

80%

Betrokken zijn en blijven bij het reilen en zeilen in het huis

100%

 

Aanmelden

Wilt u ook dat uw kind in zo’n veilige en vertrouwde omgeving woont? En wilt u ook kunnen bepalen wat de kwaliteit van zorg voor uw kind is? Er zijn nog plaatsen vrij in Our House!

 

Uw naam *

Uw email *

De naam van uw kind*

Uw aanmelding