Wij zijn blij want het is zover!
Our House gaat gebouwd worden in De Linden

Zie plattegrond: https://www.wonenindelinden.nl/wonen-in-de-linden/

Start: 1ste kwartaal 2021. Oplevering: eind 2021 begin 2022.
Onze verhuurder wordt Woonstichting Rijswijk Wonen, onze aannemer is Tetteroo

Op de kavel van De Linden in Rijswijk Buiten is reeds eind 2019 gestart met het bouwrijp maken van de grond voor de bouw van alle koopwoningen en ook van Our House.
Our House zal bestaan uit diverse ruimtes zoals: 15 studio’s (sociale huurwoningen), 3 gemeenschappelijke woonkamers en 1 multifunctionele gemeenschappelijke ruimte met de mogelijkheid voor dagbestedingsactiviteiten en een tuin.
Met de Rijswijk Wonen en Tetteroo Bouw & Projectontwikkeling is afgesproken om met de bouw van Our House begin 2021 te starten. Oplevering zal plaatsvinden als alle andere woningen op het kavel gebouwd zijn en de hele infrastructuur klaar is. 

Er wordt uitgegaan van een totale oplevering eind 2021 begin 2022. 

Geïnteresseerd? Mail naar info@stichting-ourhouse.nl