Our House een stap dichterbij!

Stichting Our House, het wooninitiatief voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking heeft met ondersteuning van de gemeente Rijswijk en de woningbouwvereniging een aantal opties kunnen bekijken voor een geschikt pand.

Op dit moment zijn we aan het onderzoeken of een bestaand pand zodanig verbouwd kan worden, dat het voldoet aan de wens van Our House: Een veilige, attractieve woon-zorglocatie waar bewoners in een eigen appartement wonen, ondersteund door een vast team begeleiders van een professionele zorgverlener. Als dit mogelijk gemaakt kan worden èn mits er voldoende geschikte bewoners zijn, kan Our House wellicht binnen 2 jaar van start gaan.

Naar aanleiding hiervan nodigt Stichting Our House geïnteresseerde ouders en belangstellenden die affiniteit met onze doelgroep hebben, van harte uit voor een informatieavond, waarop U wordt geïnformeerd over deze recente ontwikkelingen.
De avond wordt georganiseerd op dinsdag 25 november van 19:30 tot 22:00 uur.

Locatie:
Sir Winston Leisure Center
Generaal Eisenhowerplein 27
2288 AH Rijswijk
Telefoon:
070-3192359
Parkeergelegenheid:
Kesslerpark 30/Lange Kleiweg 1

Wilt U zich opgeven voor deze avond of meer informatie, dan kunt U mailen naar: info@stichting-ourhouse.nl graag met vermelding van het aantal personen.

Met vriendelijke groet,
Miranda Rennings
Coördinator Stichting Our House
www.stichting-ourhouse.nl