Wij zijn blij want het is zover!
Our House gaat gebouwd worden in De Linden.

Zie plattegrond: https://www.rijswijkbuiten.nl/projecten/de-linden/

Start: 1ste kwartaal 2023. Oplevering: 2de kwartaal 2024
Onze verhuurder wordt Woonstichting Rijswijk Wonen, de aannemer is Batenburg. 

Op de kavel van De Linden in Rijswijk Buiten is reeds eind 2019 gestart met het bouwrijp maken van de grond voor de bouw van alle koopwoningen en ook van Our House.
Our House zal bestaan uit diverse ruimtes zoals: 15 studio’s (sociale huurwoningen), 3 gemeenschappelijke woonkamers en 1 multifunctionele gemeenschappelijke ruimte en een (moes)tuin.
Met Rijswijk Wonen en Batenbrug is afgesproken om eind maart/begin april te starten. Oplevering zal plaatsvinden als alle andere woningen op het kavel gebouwd zijn en de hele infrastructuur klaar is. 

Er wordt uitgegaan dat de bouw 12 a 13 maanden zal duren. 
Geïnteresseerd? Mail naar info@stichting-ourhouse.nl