Nieuws

Presentatie voor de Gemeenteraad

By 18 maart 2014No Comments

Op 4 maart mocht ik namens Stichting Our House een 5 minutenpresentatie houden voor het Forum Samenleving van de Gemeenteraad van Rijswijk, in het kader van de Kadernota Sociaal Domein. Naar aanleiding van dee presentatie hebben we uitnodigingen gekregen van raadsleden van de VVD, Groen Links, PvdA, Gemeentebelangen Rijswijk en D66 om verder te praten. En dat gaan we doen!

Hieronder vindt u de integrale tekst van de presentatie:

“Goedenavond dames en heren van de Gemeenteraad,

Mijn naam is Miranda Rennings, ben 55 jaar, wonende aan de Prinses Irenelaan in Rijswijk.
Ik ben moeder van dochter Nina van 27 jaar en zoon Jesper van 30 jaar. Jesper is verstandelijk beperkt en autistisch. Jesper woont al heel lang in een grote zorginstelling in Den Haag.
Ik sta hier vanavond als vertegenwoordiger van de Stichting Our House.

Stichting Our House is opgericht door ouders met als doel het realiseren van een kleinschalige woonvoorziening voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en eventueel autisme.
Een project waar wonen, werken en zorg samenkomen. Het eerste ouderinitiatief in Rijswijk.
Een primeur!
Stichting Our House wil deze jongvolwassenen een duurzame woonvoorziening bieden. Waar elke bewoner een eigen appartement heeft, maar waar ook een gezamenlijke woon-eetruimte met keuken is om samen te koken en om indien gewenst samen te eten, te ontspannen en TV te kijken. De bewoners zullen op ieders persoonlijke behoefte afgestemde zorg krijgen en begeleidt worden bij de dagelijkse gang van zaken. Een huis waar ook ruimte is voor dromen en wensen. Een huis waar geen naammerkje in de kleding hoeft.
Een veilig, vertrouwd thuis! Our House…

Voor Our House zijn al verschillende aanmeldingen van cliënten. Het wordt een huis voor mensen die naast een verstandelijke beperking veelal autisme hebben. Het zijn cliënten met een Zorgzwaartepakket indicatie.
Naast een woning zal deze groep ook dagbesteding nodig hebben, het voorstel is om dit vanuit het PGB in de eigen woning aan te bieden en/of in de directe omgeving.
Het voordeel hiervan is dat er geen vervoer voor de bewoners nodig is. Vervoer is voor bovenstaande groep vaak problematisch aangezien dit veel prikkels oplevert.
Dit dagbestedingsaanbod wordt gestuurd door de wensen en vragen van de cliënt. Het betreft vragen voor training, hobby ontwikkeling en ontspanning in de woonomgeving. Hieronder kan verstaan worden:

Training:
Het opnieuw aanleren en trainen van vaardigheden om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren.
De mogelijkheden zijn:

  • Een cursusaanbod op maat
  • Het leren organiseren en verrichten van werkzaamheden
  • Deelname aan het maatschappelijk “verkeer”
  • Ontspanning

Door een gevarieerd dagbestedingsaanbod te organiseren is er de mogelijkheid om ook mensen van buitenaf hier gebruik van te laten maken.

Over de locatie….
We hebben gesprekken gevoerd met Rijswijk Wonen en de Gemeente om te onderzoeken wat er mogelijk is voor wat betreft de herontwikkeling van leegstaande panden.
Nog een optie: Nieuwbouw in het project Rijswijk Buiten. Een stuk grond met daar op een nieuwe woonlocatie met inpandige appartementen, en op het omringend terrein en in de wijk mogelijkheden om verschillende soorten dagbesteding de organiseren.

Financiering:
De financiering van Zorg en Wonen is gescheiden. De zorg/begeleiding wordt ingekocht bij een professionele zorgverlener en wordt betaald vanuit het PGB van de bewoners. Voor wat betreft het wonen worden de huur en de kosten voor levensonderhoud door de bewoners zelf betaald vanuit hun Wajong uitkering.

Waarom Rijswijk?
Rijswijk is een heerlijke groene stad met park Overvoorde, Het Wilhelmina park en het Rijswijkse Bos.
Maar ook met Het Akkertje, de Schilp, en De Rijswijkse Schouwburg,
Winkelcentrum de Bogaard en het mooie oude autoluwe stadscentrum.
Bussen, trams en treinen zijn aanwezig voor een prima verbinding tussen de diverse wijken en met aangrenzende gemeenten.
Rijswijk is een overzichtelijke gemeente maar niet saai!
Om een zo volwaardig en leuk mogelijk leven te lijden is er voor onze “doelgroep” behoefte aan deze faciliteiten.
In Rijswijk is alles wat je nodig hebt om de hoek! Dus daarom Rijswijk!

Ik realiseer me dat een paar leuke, interessante, informele gesprekken bij de Woningbouwvereniging en de Gemeente niet voldoende zijn om Our House van de grond te krijgen. Daar is meer voor nodig. En daarom sta ik hier nu met deze presentatie. Het zou zo fijn zijn als Stichting Our House omarmd gaat worden door de Gemeente Rijswijk.
Dus onze vraag, verzoek aan alle aanwezigen is: wilt U Stichting Our House alstublieft op de agenda zetten en ondersteunen zodat ook Rijswijk straks een prachtig ouderinitiatief op de kaart heeft gezet!

Onze dank is groot!”