Voor de financiering van Our House willen we gebruik maken van twee geldbronnen: de Wajong-uitkering van de bewoners en hun PersoonsGebonden Budget (PGB). De laatste tijd wordt er in de politiek weer veel discussie gevoerd over het PGB. De goede kanten van dit systeem dreigen daardoor ondergesneeuwd te raken. Reden voor Arjen Schotel en Jeroen van Geel om een interactieve documentaire te maken: Het verhaal van Peter.

Peter uit Schipluiden is 28 jaar oud, heeft het syndroom van Dravet, een zeldzame vorm van epilepsie die gepaard gaat met een ernstige verstandelijke beperking. In zijn doen en denken is hij nog steeds een jongen van 2. Met de steeds zwaarder wordende bezuinigingen staat zijn verzorging, en die van vele duizenden andere budgethouders, onder druk. Zijn broer Arjen Schotel maakte een documentaire.

In Het verhaal van Peter is te zien hoe zijn leven eruit ziet, maar vooral hoeveel zorg er nodig is om dit leven voor hem mogelijk te maken. In de film wordt hij een week lang gevolgd en zien we zijn thuiszorg, de dagbesteding, weekendhulp en veel meer en vertellen zijn verzorgers en familieleden over de zorg die zij geven.

De makers, Arjen en Jeroen van Geel, willen met deze interactieve webdocumentaire aandacht vragen voor het pgb: een voorziening die steeds meer onder vuur komt te liggen. Aanleiding is de eenzijdige en voortdurend herhaalde aandacht voor fraudegevoeligheid en kosten van het pgb. Arjen: “Daardoor zien politiek en publiek nauwelijks meer waar het pgb voor staat.” Toch is ‘Het verhaal van Peter’ zeker geen activistisch pleidooi voor het pgb. De interactieve webdocumentaire wil vooral de kale feiten laten zien.

Navigeer door de documentaire en zie waar het pgb aan wordt uitgegegeven

De vorm van de documentaire is bijzonder. De makers ontwikkelden een interactieve webdocumentaire waar de kijker zelf doorheen navigeert en exact te zien krijgt waar welk deel van het pgb van Peter, bijna € 75.000,-, aan wordt uitgegeven. Vervolgens is het aan de kijker om te bepalen of het leven van Peter het geld waard is.