Our House is bedoeld voor een 15-tal jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. De focus bij Our House ligt op het individu. Daarom zoeken wij naar bewoners met verschillende beperkingen en hulpbehoeften, anders is de kans groot dat de voorziening toch weer een groepsbenadering krijgt.

Harmonie

Met verschillende individuen die in harmonie met elkaar kunnen samenleven, krijgt Our House een heel eigen dynamiek.

Verschillen

Door de verschillen kunnen de bewoners elkaar juist aanvullen. Daarom stellen we deze groep heel zorgvuldig samen.

Basisbehoeften

Al is iedereen verschillend, in principe heeft ieder mens dezelfde wensen en behoeften: liefde, aandacht, en veiligheid.

Verzorging

Een vast team van medewerkers zal de bewoners ondersteunen. Deze zorg wordt ingekocht bij een professionele zorgverlener.

Wat verwachten we van de ouders?

Ouders spelen een actieve rol in Our House: in de zin van overleggen en vergaderen, evalueren van de gang van zaken en het aanpassen van de huisregels daar waar nodig.

Maar ook wat betreft hand- en span diensten, zoals incidenteel vervoer en klussen in en om het huis. En dat alles natuurlijk zoveel mogelijk in overleg met de bewoners.

Samen met zorgleverancier en bewoners de huisregels opstellen

100%

Verantwoordelijk zijn voor de financiële afhandeling van zorg- en woonkosten

90%

Meebeslissen bij het in dienst nemen van nieuw personeel

80%

Betrokken zijn en blijven bij het reilen en zeilen in het huis

100%

1

Je bent tussen de 18 en 40 jaar oud

2

Je hebt een WLZ indicatie

3

Je hebt een ZZP indicatie 5, 6, 7 of eventueel 8

4

Je hebt een indicatie voor PGB Wonen & Zorg

Wat is de procedure om bij Our House te komen wonen?

1.  Gesprek

Eerst wordt een telefonische afspraak gemaakt met de ouders/vertegenwoordigers van de kandidaat-bewoner, eventueel gevolgd door een persoonlijk gesprek met de coördinator.

2.  Aanmeldformulier

Daarna vullen de ouders/vertegenwoordigers een aanmeldingsformulier met profielschets van de kandidaat-bewoner in.

3.  Commissie Zorg

De inhoud van dat aanmeldingsformulier wordt besproken door de Commissie ‘Zorg’ in combinatie met de zorgverlener.

4.  Besluit

De Commissie ‘Zorg’ besluit of de kandidaat-bewoner aansluit bij de zorg-mogelijkheden en andere bewoners van Our House.

5.  Overeenkomst

Is het besluit positief, dan wordt het overeenkomstformulier ingevuld en ondertekend door de ouders/ vertegenwoordigers van de kandidaat-bewoner.

6.  Financiële bijdrage

Door het ondertekenen van die overeenkomst gaan zij akkoord met het doen van de eenmalige financiële bijdrage en deelname aan de gezamenlijke spaarregeling.

Aanmelden

Wilt u ook dat uw kind in zo’n veilige en vertrouwde omgeving woont? En wilt u ook kunnen bepalen wat de kwaliteit van zorg voor uw kind is? Er zijn nog plaatsen vrij in Our House!

    Uw naam *

    Uw email *

    De naam van uw kind*

    Uw aanmelding